Machinebreukverzekering

Machinebreukverzekering

Bij Al Verhuur kan je terecht voor de verhuur van al uw professioneel werkmateriaal.

Doch, soms word je geconfronteerd met een (onverwachte) tegenvaller, al dan niet met kleine of grote gevolgen.

Dergelijke situaties zijn vervelend.  Zowel voor jou als huurder, als voor ons als verhuurder. 
Om onenigheid en onaangename gesprekken bij teruggave van het materiaal te vermijden, zijn wij sinds 1 april 2019 gestart met een schade afkoopregeling.

Voor 10% van de huurprijs van het gehuurde materiaal, kan je de schade afkopen. 

Enkele voorwaarden en afspraken hieromtrent :

1.  Regelingen slaan op nettobedragen
2.  Elk schadegeval valt in barema’s die verwijzen naar de initiële waarde van het gehuurde toestel - bij nieuwe aankoop hiervan.  Elk barema heeft zijn franchise
3.  Deze regeling geldt enkel bij goed gebruik van het toestel en NIET BIJ DIEFSTAL. 
4.  Het is en blijft een schaderegeling
5.  Het contract blijft onafgesloten tot duidelijkheid bestaat met betrekking tot de totale kosten. De betaalde waarborgsom wordt niet eerder terug gegeven.
6.  Regelingen hieromtrent zullen duidelijk te zien zijn op uw eindfactuur

Enkele voorbeelden

Machine heeft een waarde onder de waarde van 250€ dan is de franchise 50€

Machine heeft een waarde tussen de 251€ en 1250€ dan is de franchise 125€

Machine heeft een waarde tussen de 1251€ en 5000€ dan is de franchise 450€

Machine heeft een waarde tussen de 5001€ en 10.000€ dan is de franchise 750€

Machine met een waarde hoger dan 10.001€, dan is de franchise 1500€


Deze regeling slaat niet op gebruiksartikelen zoals slijtage en diamantverbruik, noch ook verkochte artikelen.

Indien er sprake is van diefstal, is de huurder verplicht dit te melden aan de verhuurder - binnen de 48 uur.

De huurder bezorgt Al Verhuur  een kopie van het proces verbaal (van de aangifte van diefstal) als bewijs - opgemaakt door de bevoegde instanties.

Schade die wordt berokkend door een menselijke fout of foutief gebruik zijn uitgesloten in deze regeling

Wij rekenen erop dat de gehuurde artikelen worden gebruikt "als eigendom van een goede huisvader", doch een ongeluk is snel gebeurd.

Door het afsluiten van deze machine breuk verzekering kan je alvast met minder zorgen aan je werk starten.